Sukces Mai, Zuzi i Henia -uczniów klasy IIIa

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie

      25 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej. Celem konkursu było wyszukiwanie i promowanie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu głubczyckiego oraz propagowanie kultury muzycznej. Uczniowie klasy IIIa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie zaprezentowali przygotowane utwory w dwóch kategoriach. W kategorii zespoły wokalne klas I-III nasz zespół „Pauza” czyli Maja Stanulewicz, Zuzanna Pytel i Henryk Skrzyp piosenką „Znowu Cię spotykam” wyśpiewali III miejsce, natomiast w kategorii soliści klas I-III, wyróżnienie zdobył Henryk Skrzyp prezentując utwór „Rota”. Dzieci od pierwszych dni nauki w szkole wyróżniają się wrażliwością artystyczną i zdolnościami wokalnymi, które rozwijają codziennie podczas zajęć lekcyjnych. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego tym bardziej jestem dumna z sukcesów moich uczniów i życzę im jeszcze wielu osiągnięć na ich „twórczej drodze”. Małym artystom oraz ich Rodzicom serdecznie GRATULUJĘ!

Ewelina Szwec

 


 

 

 

     12 września 2018 r w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej. Celem konkursu było wyszukiwanie i promowanie talentów plastycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu głubczyckiego oraz rozwijanie umiejętności przekazywania określonych treści za pomocą ilustracji. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było hasło: „Wczoraj, dziś i jutro”. Uczennice naszej szkoły zachwyciły jurorów swoją interpretacją hasła konkursowego i zajęły czołowe miejsca. Anna Rzeźnik i Helena Ćwikłowska - ex aequo II miejsce w kategorii klas I-III, a uczennice Gimnazjum: Weronika Drążek - I miejsceAleksandra Jakubowska - II miejsce, w kategorii uczniów najstarszych. Dziewczynki podczas zajęć plastycznych wyróżniają się wrażliwością artystyczną i zdolnościami plastycznymi, które codziennie rozwijają podczas zajęć lekcyjnych.

II miejsce w kategorii klas 4-6 zajął także uczeń naszej szkoły Samuel Krajczy, ale już jako reprezentant baborowskiej świetlicy środowiskowej przy GOK Baborów.

Jesteśmy bardzo dumne z sukcesów naszych uczniów i życzymy im jeszcze wielu osiągnięć na ich „twórczej drodze”. Naszym artystom oraz ich Rodzicom serdecznie GRATULUJEMY!

Ewelina Szwec i Elżbieta Olejnik

HELENKA I ANIA 1

 Helena Ćwikłowska i Anna Rzeźnik


WERONIKA I OLA 2

Aleksandra Jakubowska i Weronika Drążek

 

 SPRZATANIE ŚWIATA 2018

„AKCJA – SEGREGACJA”

     W tym roku obchodzimy jubileuszową, bo już 25 edycję akcji „Sprzątanie świata”. W dniach 21-23 września na całym świecie, ludzie podejmują szereg działań na rzecz środowiska, promując zasady selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów oraz poszanowanie środowiska, dzięki czemu możemy zaoszczędzić mnóstwo energii i wody. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata.

     Podobnie jak to było w ubiegłych latach, cała społeczność naszej szkoły zaangażowała się przebieg tej akcji. Podjęliśmy dwa wyzwania: uprzątnięcia terenów publicznych oraz przeprowadzenie zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych.

     Dzięki wsparciu ZUK Baborów, każda z klas otrzymała worki w trzech kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim. Urząd Gminy Baborów, natomiast zakupił rękawice ochronne dla uczniów. Zgodnie z hasłem przewodnim akcji, uczniowie udając się w wyznaczone rejony, mogli od razu segregować zbierane śmieci, wrzucając je do odpowiedniego worka. Klasy, pod opieką nauczycieli, udały się na Osiedle Akacjowe, ul. Klonową, boisko i stadion, do parku miejskiego, na plac zabaw „Pod lipą”. W czasie zbiórki,uczniowie dzielili się pomysłami, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać to co zebrali i jak można nadać drugie życie odpadom. Udało się nam zebrać kilkadziesiąt worków śmieci, które dzięki recyklingowi znowu mogą posłużyć nam w codziennym życiu. To także świetny sposób na zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na możliwość powtórnego wykorzystania tego co wyrzucamy do kosza.

     Oprócz tego w szkole odbyła się zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych organizowana przez organizację „ Fundacja Nasza Ziemia”. Dochód ze zbiórki przeznaczy będzie na pomoc dzieciom i osobom starszym. Telefony zbieramy jeszcze do końca września.

     Po powrocie do szkoły, na wszystkich uczestników tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” czekała miła niespodzianka. Każdy otrzymał soczyste i zdrowe jabłko, przekazane przez Państwo Martę i Arkadiusza Lechoszest - firma „LECH – SADY” Grudynia. Ten owoc stał się jednocześnie przesłaniem, że posprzątany świat i czysta ziemia daje zdrowe plony. Jabłka smakowały wyśmienicie!

     Kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata” już za nami. Warto się jednak zastanowić, za każdym razem wyrzucając śmieci do kosza, czy nie możemy dać im drugiego życia.

     Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji akcji: ZUK Baborów, Gminnie Baborów oraz firmie „LECH-SADY”, a uczestnikom za efektywne zaangażowanie.

Magdalena Załuska - koordynator akcji

i Dyrekcja ZSP

Podziękowanie m

 

 Sprzątanie Świata rysunkowo udokumentowane przez naszych czwartoklasistów:

 

  

 

 

 

„Siła nasza leży w nas samych"

(Arka Bożek) 

 

16 września 2018 roku w Dziećmarowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Janowi Rychlowi – działaczowi w obronie polskości na terenie Śląska Opolskiego.

Jan Rychel urodził się i dorastał w Dziećmarowie. Tu też ukończył osiem klas szkoły podstawowej, a później kontynuował naukę w przedseminarium i seminarium nauczycielskim w Głubczycach. Związek Polaków w Niemczech wysłał Jana do Wielkopolski w celu poszerzenia wiedzy z literatury, historii i geografii Polski. Dzięki temu nabył prawo do nauczania w szkole powszechnej. Po powrocie do Opola, w 1926 r., rozpoczął pracę w redakcji organu Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polsko - Katolickiej „Zdrój”. Tam starał się, by polska młodzież zachowała rodzimą kulturę, język i obyczaje. Zajmował się kursami języka polskiego, organizował życie kulturalno - oświatowe w powiecie opolskim, prowadził koła śpiewacze, założył polskie sekcje sportowe. Został także kierownikiem Związku Młodzieży Polsko - Katolickiej oraz wiceprezesem Związku Polskich Kół Śpiewaczych Śląska Opolskiego. Opiekował się szkołami polskimi w Centawie, Jemielnicy, Jędryni. Nadzorował także kursy języka polskiego, historii i literatury polskiej, które prowadzone były przez polskich nauczycieli ze szkół prywatnych. W 1929 r. Jan Rychel został oddelegowany do Olesna i objął tam stanowisko kierownika polskiego Banku Ludowego, który udzielał kredytów polskim rolnikom, a także był ośrodkiem polskiego życia. W powiecie oleskim Jan zakładał też pierwsze polskie szkoły prywatne na Śląsku Opolskim, a przy nich biblioteki, zespoły teatralne i chóry. Między innymi dyrygował oleską „Jutrzenką”, założył chór „Dzwon”, często towarzyszył śpiewakom grą na skrzypcach.

W 1938 roku zorganizował wyjazd Polaków powiatu strzeleckiego na I Kongres Polaków w Niemczech. Uchwalono wówczas Pięć Prawd Polaków:

1. Jesteśmy Polakami.

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.

3. Polak Polakowi bratem.

4. Co dzień Polak Narodowi służy.

5. Polska Matką naszą. Nie wolno mówić o Matce źle. 

Dwa dni przed wybuchem II wojny światowej Jan Rychel został aresztowany, a następnie, wraz z czołowymi działaczami polskimi Śląska Opolskiego, przewieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu obozu, w 1945r., przeszedł pieszo 170 km, aby powrócić w rodzinne strony. Podjął pracę w Komunalnej Kasie Oszczędności w Strzelcach Opolskich. W 1946 r. założył komórkę Stronnictwa Demokratycznego, a od 1948 roku był przewodniczącym Komitetu Powiatowego SD. W 1956 roku został wybrany na posła z okręgu kozielskiego, raciborskiego, strzeleckiego. Przyczynił się do przywrócenia prawa do ziemi rolnikom, których reforma rolna w 1944 roku wywłaszczyła. Był przewodniczącym Powiatowego Komitetu FJN, członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecna była córka Jana – p. Maria Kocemba wraz z rodziną oraz wielu innych znamienitych gości.

O godzinie 11.30 ks. Proboszcz Marek Krzewicki odprawił Mszę Św. w intencji zmarłego Jana Rychla. Oprawę Eucharystii przygotowały panie: E. Jachim, B. Bensz, A. Dawidów, E. Szwec, B. Piotrowska. Uczniowie kl. III a – Maja Stanulewicz, Zuzanna Pytel, Henryk Skrzyp – zaśpiewali piosenkę „Znowu Cię spotykam” – poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Następnie, w asyście harcerzy z ZSP w Baborowie, wszyscy udali się pod pamiątkową tablicę, aby uczestniczyć w jej odsłonięciu i poświęceniu. Po ceremonii uczennica kl. VIII a, Weronika Hipnarowicz, recytowała Pięć Prawd Polaków, a uczeń kl. VIII b, Dawid Bensz, zagrał na trąbce utwór „Śpij, kolego śpij”. Później, na świetlicy, nadszedł czas wspomnień i refleksji. Uprzyjemnił go występ artystyczny uczniów ZSP w Baborowie. Uczniowie Tomasz Wiatrowicz, Karol Niewola recytowali wiersz „Kto ty jesteś”, Henryk Skrzyp zaśpiewał „Rotę”, a Weronika Hipnarowicz przedstawiła piękno ziemi ojczystej w utworze „Kocham Cię, Ziemio...„. Zebrani goście wysłuchali także koncertu zespołu „Margaretki” oraz kwartetu fletowego z Tworkowa.

 

„Kocham Cię, Ziemio,

Moich przodków Matko.”

Barbara Piotrowska

 

logotyp m


„Powrót do korzeni” - pod takim hasłem w dniach od 07 – 09. 06.2018r. w ZSP w Baborowie odbył się biwak harcerski przeprowadzony w ramach grantu LGD „Powrót do przeszłości – historia miasta i gminy Baborów”. Projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem EKO LOGIKA Baborów. Głównymi celami przyświecającymi przy organizacji biwaku były: zapoznanie młodych ludzi z historią ZHP

na terenie Ziemi Głubczyckiej, zacieśnianie więzi międzypokoleniowej, kształtowanie postawy patriotycznej w nawiązaniu do historii regionu.

Biwak rozpoczął się w czwartkowe popołudnie od prezentacji militariów, którą specjalnie dla nas przygotowali miłośnicy sprzętu wojskowego – uczniowie szkół średnich z Raciborza. Kolejnym punktem programu było spotkanie z emerytowanymi działaczkami ZHP, nauczycielkami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie paniami: Krystyną Jankowską, Teresą Warunek, Elżbietą Chacko, Ireną Franków, Teresą Gorczyńską, Albiną Opyt. Druhny, które niegdyś w naszej szkole prowadziły drużyny harcerskie, opowiedziały w przepięknej, wzruszającej gawędzie, jak przed laty wyglądały zbiórki harcerskie, biwaki, obozy, jakie piosenki śpiewano i jakie czasopisma czytali harcerze. Okazuje się, że choć lata mijają, harcerze wciąż są tacy sami i tak naprawdę niewiele nas różni. Podczas spotkania druhna Krystyna Jankowska przekazała na ręce druhny Ewy Świercz, która od wielu lat prowadzi obecną Drużynę Harcerską w Baborowie „Zawisza Czarny”, pamiątki harcerskie w postaci śpiewników, czasopisma „Świat Młodych”, odezw i biuletynów oraz wielu innych materiałów, które na pewno wzbogacą wyposażenie harcówki i uzupełnią wiedzę zuchów i harcerzy podczas niejednej zbiórki. Wspomnieniami z czasów harcerstwa podzieliła się z nami również obecna pani dyrektor ZSP w Baborowie – Alicja Szuba. Spotkanie nie miałoby zapewne tak uroczystej oprawy, gdyby nie obecność Komendanta Hufca Głubczyce, Druha Ryszarda Kańtocha, który w swojej gawędzie nawiązał szerzej do historii i ideałów harcerstwa, wspomniał zarówno Roberta Baden – Powella, Aleksandra Kamińskiego, Szare Szeregi oraz tak ważną dla każdego harcerza symbolikę krzyża

i lilijki, odniósł się do Prawa Harcerskiego i idei patriotyzmu kultywowanej w drużynach harcerskich. Gawęda, jak to wśród harcerzy bywa zakończyła się wesołym śpiewem, pląsami oraz przede wszystkim braterską iskierką i obietnicąprzy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów…Tak minął pierwszy dzień biwaku.

W kolejnym, już od rana czekały na harcerzy same wyzwania. Pierwszym i chyba najtrudniejszym okazała się …pobudka. Z pozostałymi poszło już znacznie łatwiej. Podczas trwającej ponad cztery godziny gry terenowej połączonej z podchodami, trzy drużyny harcerskie

z Głubczyc, Lisięcic i Baborowa poznawały historię naszego miasta, a także legendy związane z miejscowościami gminy Baborów oraz powiatu głubczyckiego. Nie zabrakło również zadań związanych z harcerstwem, kodowania, wesołych konkurencji sportowych, podchwytliwych zagadek przyrodniczych i matematycznych, testów wiedzy i wielu innych. Wszystkie zakończyły się pełnym sukcesem, bo dla harcerza nie ma rzeczy niemożliwych i przeszkód nie do pokonania.

Piątkowe popołudnie przebiegało już w znacznie spokojniejszej, żeby nie powiedzieć lirycznej atmosferze, ponieważ przed drużynami stanęło artystyczne wyzwanie polegające na ułożeniu wiersza związanego z biwakiem, harcerstwem czy też reprezentowanymi miejscowościami, żeby jednak nie było za łatwo, harcerze musieli także wykonać ilustrację do jednej z poznanych legend. Poniżej jeden z powstałych utworów napisany przez drużynę z Głubczyc:


Dziś jesteśmy na biwaku

w pewnym mieście Baborowie,

dlatego Wam przedstawiamy

nasze skromne rymy owe.

 

Byli tutaj git chłopaki,

Co tu z ASG strzelają

Pokazali nam jak trafiać,

Świetne karabiny mają.

 

Przyjechały także druhny,

Które dawne czasy znają

O tym, jak kiedyś to było

Chętnie nam opowiadają.

 

Dzisiaj za to na podchodach

Zwiedziliśmy cale miasto,

Wykonaliśmy zadania,

Teraz byśmy zjedli ciasto.

 

Nie ma ciasta, lecz są lody

Bardzo dobre, swoja drogą

Dołącz bracie do harcerstwa

Przeżyjmy przygodę nową.

 

Drużyna „Tropiciele”


Artystycznie zregenerowani harcerze byli gotowi do kolejnych wyzwań. Nie wiedzieli co ich czeka, kiedy na boisku szkolnym pojawiła się słynąca z niekonwencjonalnych zadań sportowych pani Joanna Bieniek. Oj, działo się działo…..Najstarsi druhowie nie pamiętają takich salw śmiechu. W pełni zintegrowani harcerze ruszyli do konkurencji sportowych na wesoło. Przeciąganie liny, skoki na „piłkach z uszami” – jakkolwiek to brzmi, łatwe nie było, kto widział, ten wie - wyścigi grupowe na kolanach i wiele innych, fantastycznych zabaw, które zjednoczyły poszczególne drużyny. Nie było już my, wy, oni, wszyscy staliśmy się jedną wielką rodziną harcerzy, którzy razem dobrze się czują, potrafią się bawić i chcą ze sobą przebywać. Efektem tak wspaniałej integracji była wspólnie odtańczona, jakże popularna obecnie wśród młodzieży, „belgijka”. Oczywiście skoro mowa o harcerzach to i ten wieczór, a właściwie już noc, nie mogły się zakończyć inaczej jak tylko dźwiękami gitar i piosenkami, które od lat jednoczą wszystkich harcerzy w jedna wielką wspólnotę.

Sobota… i zakończenia nadszedł czas. Uroczysty apel, wręczenie symbolicznych pucharów, podziękowania za wspólnie spędzone chwile, obietnice kolejnych spotkań, biwaków, obozów… . To co dobre szybko się kończy, ale tylko na jakiś czas, krótki moment, bo jak mówią słowa piosenki: Powrócisz, by wspomnieć te magiczne wspólne chwile, kiedy Twój druh na gitarze grał…

                                                                                                                                      

Iwona Nowak, Anna Rozłucka-Jankowska

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

     1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. 

W załączeniu materiały informacyjne dotyczące programu rządowego „Dobry Start”.

Dobry Start_plakat

Dobry Start_ulotka

List do dyrektorów szkół_Dobry Start

 

      W ramach realizacji projektów gimnazjalnych grupa uczniów z klasy III b namalowała, pomiędzy pracownią polonistyczną a historyczną, mural. Nawiązuje on do akcji sabotażowych przeprowadzonych w czasie II wojny światowej i opisanych w lekturze „Kamienie na szaniec”. Z boku natomiast zamieszczony jest portret autora powieści – Aleksandra Kamińskiego oraz sentencje. Jedna z nich to cytat z książki i jednocześnie nawiązanie do tytułu – fragment z utworu „Testament mój” Juliusza Słowackiego:

     „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei

     ………………………………………………………………….

     A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

     Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…”

     Uczniowie zafascynowani są postawami głównych bohaterów lektury: Alka Dawidowskiego, Jana Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego. Uczą się jednocześnie, jak ważne w życiu jest wytyczanie celów, wytrwałe dążenie do ich realizacji. Przekonują się, jak istotna jest przyjaźń, możliwość polegania na drugiej osobie. Poznają historię swojej ojczyzny, kształtują postawę szacunku do przeszłości oraz uczą się patriotyzmu.

     Za pomoc w wykonaniu muralu, wsparcie finansowe bardzo dziękujemy Prezes Banku Spółdzielczego w Baborowie – p. Teresie Demianowskiej, p. Andrzejowi Hoffmannowi, p. Wojciechowi Kozaczek.

Barbara Piotrowska

DSC 0781_m

 

DSC 0783_m

 
More Articles...
22712508
22836400